Không Dư Lượng Thuốc Sâu, Không Dư Lượng Phân Bón, Không Dùng Chất Kích Thích
Tăng Trưởng Và Không Biến Đổi Gen – Non GMO


100% Từ Đà Lạt

 

Quy trình sản xuất Hiện Đại Khép Kín

 

Áp dụng công nghệ kiểm soát hoạt động tập trung từ khâu ươm & ghép cây giống, đảm bảo từng hạt giống và cây con khỏe mạnh & sạch bệnh tới khâu trồng, chăm sóc và sơ chế nông sản thành phẩm.